Ring oss!

Part-Time Home

Välkommen att boka din vistelse genom att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Boka

Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På
denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna
webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi som företag kan behöva samla in information om dig som person för att kunna utföra avtalade
åtaganden. Den informationen vi kan komma att samla in är namn, telefonnummer, e-postadress.
Vi kan även komma att spara ner teknisk spårinformation som IP-nummer för att kunna säkerställa
drift av digitala tjänster (t.ex. vår webbsida)

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du försäljningsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.
Försäljningsansvarig 010-7624710

Så raderar eller rättar du information?

Försäljningsansvarig 010-7624710

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att
kontakta försäljningsansvarig på 010-7624710.

Period som uppgifterna lagras

10 år och sedan görs en ny bedömning

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Försäljningsansvarig 010-7624710

Kamerabevakning på våra hotell

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen-

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes/personalens säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 7 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom företaget/organisationen har tillgång det inspelade materialet.

 

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

VD Ida Kahn
Part-Time Home Rotebro AB
Kung Hans väg 8,
192 68 Sollentuna

010-7624710
reservation@parttimehome.se